Публічна оферта

Відповідно до статті 633 Цивільного Кодексу України у разі прийняття викладених нижче умов та оплати послуг, фізична особа, яка здійснює акцепт цієї Оферти, стає «Клієнтом», а Виконавець та Клієнт спільно — «Сторонами» Оферти.

1. Основні поняття, що використовуються

У межах цієї Оферти терміни, наведені нижче, використовуються відповідно до зазначених значень.

Угода, Оферта – попередня домовленість, перелік умов надання послуг на сайті vidpochivai.com.ua, складена у вигляді даної публічної оферти, надалі повністю прийнята Клієнтом у повному обсязі за допомогою її акцепту.

Виконавець – інформаційний посередник, який надає послуги з передачі, зберігання та забезпечення доступу до матеріалів через мережу Інтернет.

Адміністратор – фізична особа, відповідальна за керування сайтом та інші дії, пов’язані з його функціональністю.

Користувач – фізична особа, яка відвідала через мережу Інтернет сайт vidpochivai.com.ua.

Клієнт – фізична особа, яка пройшла процес реєстрації та розмістила інформацію на сайті.

Особистий кабінет – частина системи, доступна конкретному Клієнту для роботи з розміщеною ним інформацією на сайті.

Готель – загальна назва всіх об’єктів нерухомості, що надаються як тимчасове житло відпочиваючим.

Об’єкт – загальна назва всіх об’єктів нерухомості, що не належать до готелів.

Сайт, сервіс – ресурс, розміщений у мережі Інтернет, за адресою vidpochivai.com.ua.

Система – комплекс апаратних та програмних засобів, що використовуються для функціонування сайту.

Матеріали – вся інформація як тексту, фотографій, відеоматеріалу, розміщена на сайті.

Платіж – кошти, перераховані Клієнтом, для оплати наданих сайтом послуг.

Акцепт Оферти – повна та беззастережна згода з усіма умовами Оферти. Акцепт Оферти створює Договір Оферти.

2. Загальні положення

2.1 Необхідною умовою використання сервісу vidpochivai.com.ua є згода Користувача діяти у повній відповідності до всіх застосовуваних правових норм України та норм міжнародного права, а також відповідно до цієї Угоди.

2.2 Відвідування та використання сайту vidpochivai.com.ua означає, що Користувач беззастережно приймає всі умови, перелічені у цій Угоді.

2.3 Адміністратори сайту можуть вносити зміни до цієї Угоди у будь-який час без будь-якого повідомлення. Будь-які зміни цієї Угоди набирають чинності з моменту їх опублікування на сайті vidpochivai.com.ua. Подальше використання сайту vidpochivai.com.ua після публікації змін означає згоду Клієнтів та Користувачів з усіма умовами, зазначеними у модифікованій Угоді.

2.4 З огляду на те, що посилання на текст цієї Угоди розміщено на головній сторінці ресурсу та доступне невизначеному колу осіб, Угода вважається укладеною з конкретним Користувачем з моменту відвідування ресурсу цим Користувачем, навіть не зважаючи на відсутність реєстрації Користувача на ресурсі.

3. Предмет оферти

3.1 Сайт vidpochivai.com.ua є інформаційним ресурсом, який, відповідно до цієї Угоди, пропонує Клієнтам надання різноманітних послуг, пов’язаних із розміщенням Матеріалів на вказаному сайті.

3.2 Веб-сайт vidpochivai.com.ua не надає послуги з бронювання номерів в Готелях, представлених в каталозі сайту.

3.3 Сайт vidpochivai.com.ua не є туристичним агентством та не продає туристичні послуги.

4. Права та обов’язки сторін

4.1 Виконавець зобов’язується:

 • Надати Клієнту необхідну інформацію про послуги, що пропонуються.
 • Надавати Користувачеві доступ до розміщених на сторінках сайту матеріалів.

4.2 Виконавець має право:

 • Вимагати від Клієнта та Користувача дотримання умов Оферти під час користування Сайтом.
 • Без згоди з умовами Угоди відмовити Клієнту у наданні послуг.

4.3 Адміністратор зобов’язується:

 • Підтримувати працездатність сайту, розвивати його, але не гарантує безперебійну роботу Сайту.
 • Надавати посильну допомогу Клієнту та Користувачеві у використанні, доступних їм, можливостей Сайту та Системи.

4.4 Адміністратор має право:

 • Без попередження блокувати доступ Клієнта або Користувача у разі виявлення дій, які можуть порушити функціонування Сайту або Системи.
 • Редагувати Матеріали на власний розсуд без попереднього узгодження з Клієнтом.

4.5 Клієнт зобов’язується:

 • Ознайомитись з усіма умовами, зазначеними в Угоді.
 • Дотримуватись правил та умов Угоди.
 • Погодитись з усіма умовами Оферти.
 • Надати Виконавцю справжню персональну інформацію під час реєстрації та у вкладці «Налаштування» в Особистому кабінеті.
 • Розміщувати актуальні матеріали про Готель або Об’єкт та стежити за їх оновленням.

4.6 Клієнт має право:

 • Звернутися за допомогою до Адміністратора, використовуючи форму зворотного зв’язку, у випадках щодо використання Сайту.
 • Додавати до каталогу Сайту новий Готель або Об’єкт, використовуючи функціонал Особистого кабінету.
 • Редагувати розміщені матеріали: описи, ціни, контакти, фотографії.
 • Вести листування з Користувачем сайту, використовуючи функціонал Особистого кабінету.

4.7 Користувач має право:

 • Використовувати матеріали сайту для планування та проведення відпочинку.
 • Спілкуватися з Клієнтом безпосередньо, використовуючи можливості Системи.
 • Звернутися за допомогою до Адміністратора, використовуючи форму зворотного зв’язку, у випадках щодо використання Сайту.

4.8 Клієнтам та Користувачам забороняється:

 • Використання Матеріалів, що розміщуються на Сайті, без дотримання вимог законодавства України про авторське право та інтелектуальну власність, а також цієї Угоди.
 • Здійснювати збір інформації, розміщеної на Сайті, у тому числі персональних даних інших Клієнтів з метою їхньої подальшої обробки.
 • Вказувати назви та давати посилання на сайти конкурентів.
 • Здійснювати пропаганду чи агітацію, що порушує соціальну, расову, національну чи релігійну ненависть та ворожнечу, пропаганду війни, соціальної, расової, національної, релігійної чи мовної переваги.
 • Здійснювати дії, які можуть бути розцінені як мережна атака.

5. Процедура надання послуг

5.1. Послуга вважається наданою при виконанні таких дій:

 • Клієнт додав до каталогу Сайту Матеріали про Готель або Об’єкт.
 • Клієнт ознайомився з переліком послуг, що надаються Сайтом, і вибрав бажані.
 • Після замовлення послуги та здійснення платежу Клієнтом, Матеріали будуть опубліковані на Сайті та доступні Користувачеві.
 • Термін дії послуги триває 6 місяців із моменту Платежу.

6. Анулювання замовлення

6.1 Клієнт має право зняти Готель або Об’єкт з публікації до закінчення терміну дії послуги будь-яким зручним способом:

 • Використовуючи параметри у вкладці «Ваші оголошення» в Особистому кабінеті.
 • Надіславши запит Адміністратору із зазначенням назви Готелю або Об’єкта, дати зняття з публікації.

6.2 Звертаємо увагу, що кошти після здійснення Платежу не повертаються навіть у випадках передчасної відмови від послуг Сайту.

7. Форс-мажор

7.1 Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань, якщо таке невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, тобто надзвичайних та невідворотних за цих умов обставин.

7.2 До обставин непереборної сили, зокрема, відносяться: стихійні лиха, воєнні дії, загальнодержавна криза, страйки в галузі або регіоні, дії та рішення державних органів влади, збої, що виникають у телекомунікаційних та енергетичних мережах, дія шкідливих програм, а також недобросовісні дії третіх осіб, що виражаються у діях, спрямованих на несанкціонований доступ та/або виведення з ладу програмного та/або апаратного комплексу кожної із Сторін.

8. Конфіденційність

8.1 Виконавець гарантує конфіденційність даних, наданих Клієнтом для розміщення Матеріалів на Сайті.

8.2 Реєстраційне ім’я (логін) та пароль є конфіденційною інформацією та не підлягають розголошенню Клієнтом та передачі третім особам. Клієнт несе відповідальність за конфіденційність свого реєстраційного імені (логіна) та пароля, а також за всі дії, виконані під даним ім’ям (логіном) та паролем. Система не несе відповідальності та не відшкодовує збитки, що виникли через несанкціоноване використання третіми особами ідентифікаційних даних Клієнта.

8.3 У випадку, коли доступ до Особового кабінету Клієнта неможливий через втрату пароля, Система автоматично відновлює пароль на запит Клієнта на Сайті під час авторизації.

9. Положення про персональні дані

9.1 Клієнт надає Виконавцю такі персональні дані з метою виконання Угоди:

 • прізвище, ім’я;
 • телефон;
 • Адреса електронної пошти;
 • дані платіжної картки у разі оплати нею послуг.

9.2 Клієнт Акцептом висловлює свою згоду на обробку персональних даних Виконавцем за умов Угоди.

10. Відповідальність сторін

10.1 Виконавець та Адміністратор не розповсюджує свої авторські права на Матеріали, доступні на ресурсі, розміщені Клієнтом. Проте, публікуючи такі матеріали на Сайті Клієнт передає Сайту vidpochivai.com.ua міжнародну, неексклюзивну та безоплатну ліцензію (дозвіл) на використання, розповсюдження, адаптацію та публікацію даних матеріалів з метою опису та реклами описуваного Готелю або Об’єкту. Термін дії дозволу закінчується, коли Клієнт або Адміністратор прибирає дані матеріали зі сторінок Сайту.

10.2 Виконавець та Адміністратор Сайту не несе відповідальності за зміст повідомлень та матеріалів Користувачів та Клієнтів, не дає жодних гарантій їх точності, коректності та відповідності дійсності.

10.3 Виконавець не несе відповідальності за негативні наслідки та збитки, що виникли внаслідок подій та обставин, що знаходяться поза сферою його компетенції, а також за дії (бездіяльність) третіх осіб.

10.4 Юридична відповідальність Сторін (у тому числі кримінальна) встановлена ​​також за порушення ненависті або ворожнечі, приниження честі та гідності людини або групи осіб за будь-якими ознаками, образу, пропаганду насильства над громадянами, відмови від виконання цивільних обов’язків, вчинення протиправних діянь неправомірний доступ до комп’ютерної інформації, а також за низку інших заборонених дій.

10.5 Сторони докладатимуть усіх зусиль для досягнення згоди з спірних питань шляхом переговорів. При неможливості досягнення згоди на переговорах, суперечки підлягають розгляду в суді.